Thứ Ba Tuần XXV Thường Niên: Tương quan mật thiết

Thái Hà (25.09.2018) – Khi ấy Đức Giêsu nói: “Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành”. (Lc 8,19-21)

Ảnh minh họa (Google)

Trong đời sống hằng ngày, người ta thường cảm thấy gần gũi, thân thiết với người chúng chí hướng hơn là người ruột thịt. Như thế, mối liên hệ sâu xa giữa con người với nhau không chỉ là liên hệ huyết thống, mà còn là liên hệ của lý tưởng, ý chí, tình cảm.

Chúa Giêsu đã đến trần gian để xây dựng gia đình của Thiên Chúa, gia đình của những người cùng một mục đích là sống yêu thương, cùng nhau làm cho Danh Thiên Chúa được tỏa sáng.

Với ý nghĩa đó, Đức Maria xứng đáng làm Mẹ của Đức Giêsu. Đức Maria chẳng những là Mẹ của Đức Giêsu vì đã sinh ra Người, mà còn là Mẹ vì đã thực thi ý của Chúa Cha trên trời. Trong biến cố truyền tin, Đức Maria đã thưa với sứ thần: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Suốt cuộc đời, Mẹ luôn tương quan mật thiết với Thiên Chúa qua việc vâng theo thánh ý Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn sẵn sàng thực thi thánh ý Chúa trong suốt cuộc sống, để chúng con xứng đáng được thuộc về gia đình của Ngài, theo mẫu gương Đức Maria. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.