Thứ Ba Tuần XXVII Thường Niên: Chọn phần tốt nhất

Thái Hà (08.10.2019) –  Chúa nói: Mácta, Mácta, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện quá. Chỉ có một sự cần mà thôi, Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất. (Lc 10,38-42)

“Maria đã chọn phần tốt nhất”

Trong phần mở đầu của cuốn sách Đường Hy Vọng , cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận viết: “Nếu Chúa cho chọn lại, cha không chọn đường nào khác. Cha đã hạnh phúc và vui tươi, vì cha đã hy vọng vào Chúa, và cha chỉ biết yêu thương”.

Tin Mừng hôm nay cho thấy hai chọn lựa khác nhau. Mácta chọn phục vụ Đức Giêsu bằng công việc tất bật, còn Maria chọn cách ngồi lại và lắng nghe lời Người. Trong hai lựa chọn ấy, Đức Giêsu khen Maria đã chọn phần tốt nhất.

Mỗi Kitô hữu luôn được mời gọi “ngồi lại và lắng nghe lời Người”. Ngồi lại bên Chúa chính là cầu nguyện. Qua việc cầu nguyện, chúng ta có thể lắng nghe được tiếng Chúa nói, và biết hành động theo ý Người muốn. Đời sống của mỗi Kitô hữu phải luôn được nuôi dưỡng bằng Lời Chúa và bằng đời sống cầu nguyện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến việc lắng nghe Lời Chúa và liên lỉ cầu nguyện với Ngài. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.