Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên: Bố thí

Thái Hà (13.10.2020) – Đức Giêsu nói với người Pharisêu: “Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”. (Lc 11,37-41)

Danh ngôn có câu: “Những gì cho đi là có hạn nhưng những gì thu lại được sẽ là vô hạn”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta cách để thanh tẩy mọi thứ ô uế trong tâm hồn. Đó là “hãy bố thí những gì ở bên trong”. Bố thí là một hành vi bày tỏ lòng thương xót đối với tha nhân. Nghĩa là, Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy cho đi với một lòng yêu mến, thương cảm, chứ không phải như một hình thức bên ngoài. Cái chúng ta cho đi thì chỉ có ngần có hạn; nhưng trái lại, cái chúng ta nhận được lại là một thứ vô giá. Đó là một sức mạnh có khả năng thanh tẩy chúng ta sạch mọi ô uế trong tâm hồn, như chính lời Chúa Giêsu đã phán: “Bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người”; hay như lời thánh Phêrô đã nói: “Anh em hãy hết tình yêu thương nhau, vì lòng yêu thương che phủ muôn vàn tội lỗi” (x. 1Pr 4,8)

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn biết bày tỏ lòng thương xót của Chúa đối với tha nhân, để chúng con cũng được Chúa xót thương mà thanh tẩy tâm hồn chúng con nên trong trắng tinh tuyền. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…