Thứ Ba Tuần XXVIII Thường Niên: “Hãy đem cái bên trong mà bố thí”

Thái Hà (11.10.2022) – Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa. Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn.  Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng: “Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người. (Lc 11,37-41)

Lề luật là do Thiên Chúa ban cho con người và ai tuân giữ lề luật thì được Thiên Chúa chúc phúc. Chúa Giêsu cũng khẳng định, Người đến không phải là để phá bỏ lề luật nhưng là để kiện toàn và mặc cho nó một tinh thần mới.

Đối với những người Do Thái trước khi dùng bữa phải rửa tay vì đây là điều trong luật đã dạy và buộc người ta phải giữ. Đối với Chúa Giêsu thì không hẳn là như vậy, vì với Chúa Giêsu, những điều xấu xuất phát từ chính đáy lòng mới làm cho con người ra ô uế. Chúa Giêsu đã lên án thái độ giữ luật của những người Pharisêu, vì họ quá chú trọng đến hình thức bên ngoài mà lại lãng quên việc phải tẩy sạch tâm hồn. Lương tâm trong sáng sẽ dẫn đến một việc làm ngay lành. Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy từ bỏ lối sống đạo hình thức bên ngoài nhưng hãy sống đạo bằng tình yêu của người con dành cho người Cha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Xin cho chúng con luôn biết hướng lòng đến Chúa bởi vì chỉ có Ngài mới giúp chúng con nhận ra giá trị đích thật của lề luật. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.