Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên: Nước Thiên Chúa

Thái Hà (26.10.2021) – Nước Thiên Chúa giống như chuyện một hạt cải người nọ lấy gieo trong vườn mình. Nó lớn lên và trở thành cây, chim trời làm tổ trên cành được. (Lc 13,18-21)

Ngay từ thế kỷ thứ hai, ông Tertulianô diễn tả sự lớn mạnh của Nước Thiên Chúa: “Chúng tôi không chỉ là của ngày hôm qua và hiện nay, chúng tôi vẫn ở mọi nơi.” (Apologeticum,37)

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu kể dụ ngôn về “hạt cải” và “nắm men”, để diễn tả sức mạnh nội tại của Nước Trời, một sức mạnh chỉ nhìn thấy được bằng đức tin. Người khuyến khích con người đón nhận đức tin và trình bày cho nhân loại thấy việc loan báo Tin Mừng sẽ được lan truyền khắp nơi, bất chấp mọi trở lực.

Điều đó được thể hiện rõ nét khi chúng ta nhìn lại sự phát triển của Giáo hội. Hơn 2000 năm, khởi đi chỉ là một nhóm nhỏ các môn đệ yếu đuối và bất toàn; thế nhưng dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Tin Mừng đã được loan đi đến tận cùng trái đất. Mỗi Kitô hữu ngày nay được mời gọi đón nhận và sống lời Chúa hằng ngày. Nhờ đó, Nước Trời sẽ được thể hiện và lan rộng đến từng ngõ ngách của thế giới.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết gieo hạt giống Nước Trời trên khắp mọi nơi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…