Thứ Ba Tuần XXXI Thường Niên: Tinh thần phục vụ

Thái Hà (07.11.2023) – Đức Giêsu đáp: “Một người kia làm tiệc lớn và đã mời nhiều người. Đến giờ tiệc, ông sai đầy tớ đi thưa với quan khách rằng: “Mời quý vị đến, cỗ bàn đã sẵn”. Bấy giờ mợi người nhất hoạt bắt đầu xin khiếu”. (Lc 14,15-24)

Sau 15 năm làm Giám Mục giáo phận Sài Gòn, Đức cha Gioan Cassaigne đã tình nguyện về sống giữa những bệnh nhân phong cùi ở Di Linh. Ngài quả là một chứng nhân về đời sống yêu thương và phục vụ.

Công việc phục vụ thường gắn liền với bổn phận và trách nhiệm của người đầy tớ đối với chủ, của kẻ dưới đối với người trên. Tuy nhiên, chuyện thường tình này xem ra lại trái ngược đối với Ông chủ bữa tiệc trong Tin Mừng. Ông chủ là người chủ động phục vụ. Ông chuẩn bị cỗ bàn sẵn sàng để khoản đãi thực khách; nhưng điều lạ lùng là: những người được mời lại không tới. Để lấp đầy chỗ trống, Ông tiếp tục sai đầy tớ đi mời những người nghèo khó, tàn tật, đui mù đến dự tiệc.

Ông chủ đó chính là Thiên Chúa, Người hạ mình xuống phục vụ con người trong yêu thương và nhân hậu, dù con người có đáp lại hay không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra Ngài vẫn âm thầm phục vụ chúng con trong yêu thương. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…