Thứ Ba Tuần XXXII Thường Niên: Khiêm nhường là thế nào?

Thái Hà (08.11.2022) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”, chứ không bảo: “Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!”? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Ðối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,7-10)

Trong cuộc sống thường ngày, con người thường hay kể công trạng những gì mình đã làm cho người khác như để khẳng định công lao cỉa mình. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh người đầy tớ với ông chủ để nói lên một sự đương nhiên khi người đầy tớ phải làm những công việc mà chủ giao cho.

Qua đó, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở các môn đệ cũng phải sống tâm tình của một người đầy tớ khiêm nhường vâng phục chủ của mình là chính Thiên Chúa. Để khi các ông làm những việc được giao cho, các ông không tự nghĩ mình là người làm ơn cho Thiên Chúa, nhưng chỉ là người làm việc bổn phận của mình mà thôi.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chính Chúa đã làm gương cho chúng con trong hành vi vâng phục tuyệt đối với Chúa Cha. Xin Người ban ơn cho chúng con trong mỗi việc chúng con làm, để chúng con ý thức chúng con chỉ là những người đầy tớ vô dụng đang làm công việc bổn phận của chúng con đối với Chúa, để chúng con luôn biết khiêm nhường trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, dù khi thành công hay khi thất bại. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.