Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên: Thiên Chúa là Đấng thương xót

Thái Hà (16.11.2021) – Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất. (Lc 19,1-10)

Ngày 25.08.2017, tờ EWNT News tại Montreal Canada đã đưa tin về linh lục Claude Paradis – môt người từng nghiện rượu và ma túy – đã thay đổi cuộc đời. Nay cha đang sống và phục vụ những người nghèo khổ, vô gia cư trên các đường phố của Montreal, Canada.

Câu chuyện của cha Claude Paridis cũng có nét giống với cuộc đời của ông Giakêu trong Tin Mừng. Cả hai đều được Thiên Chúa biến đổi. Đức Giêsu nhìn thấy Giakêu và muốn vào nhà ông. Ông biết mình được Thiên Chúa thương xót. Tinh yêu của Thiên Chúa chạm vào tâm hồn ông. Và Giakêu đã thay đổi.

Chúng ta thường nghĩ mình phải cố gắng rất nhiều mới có thể lại gần Thiên Chúa. Thực tế là Thiên Chúa luôn đến với chúng ta trước. Nhờ đó, chúng ta mới có cơ hội nhận lấy tình yêu của Người. Thiên Chúa luôn dành những điều tuyệt vời nhất cho chúng ta, chỉ là chúng ta có muốn mở lòng ra để đón nhận Chúa hay không.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn biết khiêm tốn và tinh tế như ông Giakêu để chúng con có thể dễ dàng nhận ra Chúa trong mọi biến cố và trong từng giây phú cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…