Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên: Hãy cẩn thận

Thái Hà (22.11.2021) – Đức Giêsu đáp: “Anh em hãy coi chừng kẻo bị lừa gạt, vì sẽ có nhiều người mạo danh Thầy đến nói rằng: “Chính ta đây”, và: “Thời kỳ đã đến gần; anh em chớ có theo họ”. (Lc 21,5-11)

Mạng xã hội ngày nay đem lại nhiều lợi ích cho cuộc sống con người, nhưng đồng thời cũng có không ít những mặt tiêu cực của nó. Thật vậy, qua mạng xã hội, có rất nhiều kẻ giả mạo người khác để thực hiện những điều bất chính.

Xã hội thời nào cũng có những kẻ mạo danh để khuếch đại tên tuổi hay trục lợi cho chính mình. Chính vì thế, Đức Giêsu đã báo trước và khuyến cáo các môn đệ hãy biết cảnh giác và cẩn trọng với những hiện tượng sẽ xảy ra vào thời sau hết này. Vào lúc ấy, có những kẻ mạo danh Đức Giêsu sẽ xuất hiện và truyền bá những điều sai lầm về chân lý và đạo lý đức tin.

Qua các môn đệ, Đức Giêsu cũng mời gọi chúng ta hãy biết cẩn trọng hơn với những giáo thuyết “mới và lạ” xuất hiện đâu đáo trong môi trường sống của mình, ngõ hầu có thể nhận ra được Đấng Mêsia đích thực là chính Đức Giêsu Kitô, Đấng cứu độ trần gian.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống mỗi ngày một cẩn trọng và thức tỉnh hơn để có thể nhận ra Chúa khi Ngài ngự đến xét xử gian trần. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…