Thứ Ba Tuần XXXIV Thường Niên: Sức mạnh của niềm tin

Thái Hà (27.11.2023) – Nhân có mấy người nói về Đền Thờ được trang hoàng bằng những viên đá đẹp và những đồ dâng cúng, Đức Giêsu bảo: “Những gì anh em đang chiêm ngưỡng đó sẽ có ngày bị tàn phá hết, không còn tảng đá nào trên tảng đá nào”. (Lc 21,5-11)

Ngày nay, con người lao mình vào công việc, mong kiếm được nhiều của cải, muốn được giàu có. Rồi một khi giàu có, họ tìm cách hưởng thụ, khoe khoang sự nguy nga tráng lệ về tài sản và quyền lực của mình. Nhưng tất cả những thứ ấy sẽ không tồn tại mãi mãi. Vậy điều gì mới cần thiết cho cuộc sống đời đời?

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu cho thấy có một điều đáng quan tâm hơn: điều giúp con người đứng vững trước biến động thời cuộc không phải là tài sản vật chất, mà là sức mạnh của niềm tin vào Thiên Chúa. Thánh Anphongsô cũng nhận định: trong mỗi chúng ta có một đền thờ, đền thờ này sẽ sụp đổ khi chúng ta thiếu mất đức tin. Thật vậy, lòng tin của chúng ta là điều quan trọng nhất mà Đức Giêsu muốn nhìn thấy khi Người quang lâm để thiết lập vương quốc hiển trị của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp chúng con luôn giữ vững đức tin trước mọi biến động của thời cuộc. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…