Thứ Bảy Bát Nhật Phục Sinh: Mang gì đi đường

Thái Hà (27.04.2019) – Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loại thụ tạo. (Mc 16,9-15)

Ảnh minh họa (Google)

Thông thường, những ai lên đường cho một sự kiện, một cuộc tìm kiếm, cho một cuộc giao dịch hay cho bất kỳ mục đích nào, họ cần phải chuẩn bị những thứ cần thiết đi đường. Và, hành trang rất cần thiết đó chính là tinh thần và niềm tin.

Đức Giêsu chịu chết làm cho tinh thần các môn đệ tổn thương, niêm tin sụp đổ, không còn gì là điểm tựa cho những cuộc hành trình tiếp theo. Chính lúc đó, Đức Giêsu xuất hiện để làm mới lại tinh thần, củng cố niềm tin cho các môn đệ, và rồi sai các ông ra đi “loan báo Tin Mừng cho mọi loại thụ tạo”.

Chúng ta cũng được Chúa mời gọi lên đường để loan báo Tin Mừng. Chúng ta sẽ mang theo gì cho cuộc hành trình loan báo của chúng ta? Mục đích chúng ta đi là để trao ban, mà trao ban thì cần phải có điều gì đó, vì “không ai cho cái mà mình không có”. Trao ban là cho cái mình có và cái tha nhân cần. Người đói ăn cần cơm bánh, người đói rách cần áo mặc, người bệnh tật cần thuốc men, người buồn phiền cần chia sẻ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ra đi để chia sẻ niềm vui với mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.