Thứ Bảy Bát Nhật Phục Sinh: Nhận ra sự hiện diện của Đức Kitô

Thái Hà (15.04.2023) – Khi bà Maria Mácđala là kẻ đã được Đức Giêsu trừ cho khỏi bảy quỷ, nói cho các môn đệ biết rằng: Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin. (Mc 16,9-15)

Christopher là một thủy thủ quả cảm, nhưng anh lại theo thuyết bất khả tri: chỉ tin vào những gì mình thấy. Một ngày nọ, thuyền của anh gặp một trận bão lớn và có một đứa bé rơi khỏi thuyền. anh liều mình nhảy xuống biển để cứu vớt đứa bé ấy. Khi thuyền cập bến, lúc đang thả bộ trên bờ biển, anh bất chợt nhìn thấy khuôn mắt Đức Kitô trên gương mặt của đứa bé. Vậy là anh đước ơn trở lại.

Đức Giêsu sau khi Phục SInh cũng chính là Đức Giêsu đã từng sống với các môn đệ, thế mà các ông không nhận ra. Người. ĐIều này cho thấy, sau khi Phục Sinh, Đức Giêsu trở nên khác hẳn; và để có thể nhận ra Người, các môn đệ cần có đôi mắt đức tin và tình yêu sâu sắc.

Do vậy, đừng sa vào thất vọng mà từ bỏ niềm tin, vì Chúa luôn ở đó để yêu thương và phục hồi những gì mà vạn vật đã đánh mất. Chỉ cần tiếp tục tin tưởng và yêu thương, chúng ta sẽ tìm thấy Đấng Phục SInh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho cuộc đời con mãi là một lười tuyên xưng sống động về Chúa Phục Sinh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…