Thứ Bảy Bát Nhật Phục Sinh: Sứ vụ

Thái Hà (07.04.2018) – Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. (Mc 16,9-15)

Ảnh minh họa (Google)

Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận có viết: “Con phải loan Tin Mừng cho trên thế giới, không phải chỉ tiêu cực giữ giới răn, nhưng loan báo một sứ điệp lạ lùng: Chúa yêu thương ta, Chúa yêu thương trần gian và cứu trần gian”. (Đường Hy Vọng, số 955)

Sau khi sống lại, Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ và truyền cho các ông hãy ra đi giao rảng Tin Mừng, để mọi người đều được hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Lệnh truyền đó cũng chính là sứ vụ giao cho mỗi người Kitô hữu chúng ta, khi chúng ta được tháp nhập vào gia đình Giáo hội.

Nhiều người nghĩ rằng muốn truyền giáo ắt phải có ơn Chúa đặc biệt. Không phải vậy, ơn Chúa ban đủ cho mỗi người. Ai cũng có khả năng để truyền giáo và hoàn cảnh nào cũng thuận lợi để truyền giáo. Chúng ta có thể truyền giáo bằng lời nói, hành động và cầu nguyện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đem Chúa đến cho mọi người bằng chính đời sống thường nhật của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.