Thứ Bảy Kính Thánh Nữ Maria Mácđala: Gặp và thấy

Thái Hà (22.07.2017) – Bà Maria Mácđala báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và kể lại những điều Người đã nói với bà”. (Ga 20,1-2.11-18)

Ảnh minh họa (Google)

Thánh Auguttinô gọi bà Maria Mácđala là “Tông đồ của các tông đồ”.

Bà Maria Mácđala gặp Đức Giêsu phục sinh và được Người trao cho sứ mạng cao cả là báo tin cho các Tông đồ biết Người đã sống lại. Mặc dù có một quá khứ tội lỗi, nhưng bà đã được biến đổi hoàn toàn kể từ khi gặp Đức Giêsu. Bà đã trở nên một con người khác, một môn đệ thân tín của Người, một người tốt lành và nhiệt tâm.

Hằng ngày, chúng ta cũng gặp Đức Giêsu khi tham dự Thánh Lễ và rước Mình Thánh của Người. Chúng ta đã trở nên tốt hơn chưa?

Bà Maria Mácđala đã thấy Đức Giêsu Phục Sinh và trở thành người loan báo Tin Mừng. Noi gương bà Maria Mácđala, chúng ta cũng nhiệt tâm rao giảng Chúa cho mọi người bằng đời sống chứng nhân của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi cuộc đời chúng con thành những con người của Tin Mừng, để chúng con cũng biết giúp mọi người “gặp” và “thấy” Ngài, như thánh nữ Maria Mácđala năm xưa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

 Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.