Thứ Bảy Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam_ Lễ Trọng: Được mất sự thật

Thái Hà (24.11.2018) – Khi ấy, Đức Giêsu nói rằng: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy”. (Lc 9,23-26)

Ảnh minh họa (Google)

Giáo phụ Tertullianô đã viết rằng: “Máu các thánh vị tử đạo là hạt giống nảy sinh của các Kitô hữu”. Máu các ngài đổ ra không vô ích nhưng âm thầm làm nảy nơ và phát sinh những hoa trái đức tin nơi các tín hữu.

Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay, đưa ra cho chúng ta một tinh huống chọn lựa căn cốt. Nếu muốn theo Chúa, thì hãy dám chọn Chúa làm gia nghiệp và sẵn sàng chấp nhận những đòi hỏi của Tin Mừng để được sự sống đời đời. Ngược lại nếu chúng ta chỉ muốn sống theo những điều thuộc về thế gian thì dễ dàng đánh mất hạnh phúc vĩnh cửu.

Các Thánh tử đạo Việt Nam chúng ta mừng kính hôm nay là gương mẫu cho tinh thần bác ái Kitô giáo, Các ngài đã dùng chính máu mình để minh chứng cho hình yêu dành cho Đức Kitô. Các ngài từ bỏ mạng sống của mình ở đời này, Nhưng Thiên Chúa lại ban thưởng sự sống đời đời cho các ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con kiên vững trên con đường theo Chúa, dẫu có phải gian khó hiểm nguy, ngõ hầu chúng con đạt đến hạnh phúc đời đời Chúa hứa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.