Thứ Bảy Lễ Kính Chúa Giêsu Hiển Dung: Đây là con Ta yêu dấu

Thái Hà (06.08.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê.

Đang lúc Người cầu nguyện, dung mạo Người bỗng đổi khác, y phục Người trở nên trắng tinh chói loà. Và kìa, có hai nhân vật đàm đạo với Người, đó là ông Mô-sê và ông Ê-li-a. Hai vị hiện ra, rạng ngời vinh hiển, và nói về cuộc xuất hành Người sắp hoàn thành tại Giê-ru-sa-lem. Còn ông Phê-rô và đồng bạn thì ngủ mê mệt, nhưng khi tỉnh hẳn, các ông nhìn thấy vinh quang của Đức Giê-su, và hai nhân vật đứng bên Người.

Đang lúc hai vị này từ biệt Đức Giê-su, ông Phê-rô thưa với Người rằng: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a.” Ông không biết mình đang nói gì.

Ông còn đang nói, thì bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Khi thấy mình vào trong đám mây, các ông hoảng sợ.Và từ đám mây có tiếng phán rằng: “Đây là Con Ta, người đã được Ta tuyển chọn, hãy vâng nghe lời Người!” Tiếng phán vừa dứt, thì chỉ còn thấy một mình Đức Giê-su. Còn các môn đệ thì nín thinh, và trong những ngày ấy, các ông không kể lại cho ai biết gì cả về những điều mình đã thấy. (Lc 9,28b-36)

Thiên Chúa đã yêu mỗi người trong chúng ta đến mức trao ban chính Con Một của Ngài là Chúa Giêsu Kitô, để làm giá chuộc tội nhân loại. Biến cố Chúa Giêsu Hiển Dung ngày hôm nay chính là dấu chỉ tỏ lộ tình yêu của Thiên Chúa với thế gian. Chúa Giêsu chính là dấu chỉ tình yêu của Thiên Chúa với nhân loại. Tin nhận Chúa Giêsu cũng chính là đón nhận tình yêu của Thiên Chúa trong cuộc đời ta và để cho tình yêu đó lớn lên qua việc tuân giữ những lời dạy của Ngài. mà lời dạy của Chúa Giêsu không gì khác hơn chính là tình yêu, một tình yêu đối với Thiên Chúa và đối với tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết yêu Chúa và yêu tha nhân như Chúa đã yêu chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.