Thứ Bảy Lễ Kính Danh Thánh Đức Maria: Gieo và gặt

Thái Hà (12.09.2020) – Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. (Lc 6,43-49)

Charles Reade, một văn hào nổi tiếng của Anh Quốc, đã từng nói: “Gieo hành động gặt thói quen, gieo thói quen gặt tính cách, gieo tính cách bạn sẽ được gặp số phận”.

Trong dụ ngôn Cây nào trái nấy, Đức Giêsu chỉ ra rằng “Cứ nhìn quả thì biết cây”, trong khi cây tốt sẽ sinh quả tốt, thì cây sâu sẽ không tìm được trái tốt. Cũng vậy, một hành động chẳng thể có kết quả tốt đẹp nếu không được khởi đi từ những ý hướng ngay lành.

Trong cuộc sống, chúng ta luôn mong mỏi gặt hái được những hoa trái như thánh Phaolô đã có dịp kể ra là bác ái, hoan lạc, bình an… Thế nhưng, chúng ta lại thường không kiên nhẫn vun trồng các hát giống là các nhân đức và những việc lành phúc đức. Kết quả là chẳng thể tìm được hoa trái nào hết, ngoài sự thất vọng. Vì thế, ngay từ bây giờ, hãy gieo những hạt giống, vun trồng, kiên nhẫn chăm sóc và đừng quên xin Chúa chúc lành cho mọi việc chúng ta làm.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gia tăng sức mạnh và lòng mến nơi chúng con, để chúng con kiên nhẫn thực thi ý muốn của Chúa mỗi ngày, trong suốt cuộc đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…