Thứ Bảy Lễ Kính Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria_Lễ Trọng: Thực hiện như lời sứ thần truyền

Thái Hà (19.03.2022) – Giacóp sinh Giuse là bạn của Maria, mẹ của Chúa Giêsu gọi là Ðức Kitô. Chúa Kitô giáng sinh trong hoàn cảnh sau đây: Mẹ Người là Maria đính hôn với Giuse, trước khi về chung sống với nhau, đã thụ thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Giuse bạn của bà là người công chính, không muốn tố cáo bà, nên định tâm lìa bỏ bà cách kín đáo. Nhưng đang khi định tâm như vậy, thì Thiên thần hiện đến cùng ông trong giấc mơ và bảo: “Hỡi Giuse con vua Ðavít, đừng ngại nhận Maria về nhà làm bạn mình, vì Maria mang thai là bởi phép Chúa Thánh Thần; bà sẽ sinh hạ một con trai mà ông đặt tên là Giêsu: vì chính Người sẽ cứu dân mình khỏi tội”. Khi tỉnh dậy, Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền. (Mt 1,16.18-21.24a)

Mặc dù thánh Giuse đã có những suy tính, những dự định riêng thật chu đáo cho bản thân mình cũng như cho Đức Maria, nhưng khi Thiên Chúa có một kế hoạch khác, ngài đã lắng nghe và thi hành, cho dù ý Chúa trái ngược với suy tính của Ngài. Điều này thể hiện thánh Giuse là con người vâng phục và tín thác hoàn toàn vào Thiên Chúa. Trong cuộc sống, chúng ta cũng có những kế hoạch, những dự định riêng cho cuộc đời mình, nhưng khi chúng ta đối diện với trở ngại và những điều trái với ý muốn của mình, có bao giờ chúng ta tự hỏi, qua những điều đó Chúa muốn nói gì với tôi? Hay chúng ta có để cho Chúa hướng dẫn và đi vào cuộc đời mình không? Ước mong cuộc đời mỗi chúng ta dám từ bỏ ý riêng của mình, để trong sự vâng phục và tín thác, chúng ta sẵn sàng tìm kiếm, đón nhận ý Chúa và cộng tác vào chương trình cứu độ của Người theo bậc sống và phận vụ của từng người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe, đón nhận và thực thi thánh ý Chúa trong suốt cuộc đời với một lòng tín thác tuyệt đối vào Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Lời Chúa là cuộc sống.