Thứ Bảy Lễ Kính Thánh Maria Mađalêna: Tôi đã thấy Chúa

Thái Hà (22.07.2023) – Bà Maria Mácđala đi báo cho các môn đệ: “Tôi đã thấy Chúa”, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà. (Ga 20,1-2.11-18)

Thánh nữ Maria Mađalêna là người đầu tiên được gặp Đấng Phục Sinh và trở thành vị sứ giả loan báo tin vui cho hết thảy mọi người. Thánh nữ cũng được mời gọi là “Tông Đồ của các Tông Đồ”.

Là Kitô hữu, ắt hẳn ai trong chúng ta cũng mong ước được một lần “thấy Chúa”. Thật vậy, tuy không thể nhìn thấy Chúa nhãn tiền nhưng chúng ta có thể nhận ra các dấu vết của Người được tỏ hiện trong mọi thụ tạo mà Người dựng nên. Chúa ở trong chính những người thân, bạn hữu, hàng xóm, đồng nghiệp,… và nơi sâu kín nhất của tâm hồn mỗi người. Mặt khác, Người cũng luôn hiện diện và đồng hành với ta trong những vui buồn của cuộc sống thường ngày.

Lời chứng của thánh nữ Maria Mađalêna cho thấy Đức Giêsu đã thật sự phục sinh. Thánh nữ đã tin vào Chúa và các môn đệ cũng đã tin. Còn chúng ta hôm nay thì sao? Liệu chúng ta đã nhận ra Đức Giêsu phục sinh vẫn luôn đồng hành với mình trong mọi biến cố?

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đọc ra các dấu chỉ của Chúa trong cuộc sống, để có thể “nhìn thấy” Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…