Thứ Bảy Lễ Kính Thánh Simon Và Thánh Giuđa Tông Đồ: Can đảm

Thái Hà (28.10.2023) – Trong những ngày ấy, Đức GIêsu đi ra núi cầu nguyện và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ”. (Lc 6,12-19)

Đức Giêsu đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha trước khi chọn các Tông Đồ. Điều đó chứng tỏ việc tuyển chọn các Tông Đồ rất quan trọng, vì các ngài sẽ tiếp tục sứ mệnh của Đức Giêsu, làm trụ cột Giáo hội ở trần gian. Lẽ ra Người phải chọn những bậc tài ba suất sắc, nhưng trái lại là Tông Đồ được chọn chỉ là những người bình thường. Mặt khác, việc cầu nguyện còn cho thấy Đức Giêsu hằng gắn bó với Chúa Cha.

Sự chọn lựa của Đức Giêsu khác với những tiêu chuẩn thông thường của con người. Người chọn các Tông đồ vì các ngài sẵn sàng đáp trả lời mời gọi của CHúa và chấp nhận để Chúa uốn nắn, điều chỉnh nhân cách theo thời gian. Chúa chọn các ngài vì tình yêu và nhờ ân sủng Thiên Chúa trợ giúp chứ không phải vì tài năng của các ngài. Tình yẻu của Chúa luôn đi bước trước trong  cuộc đời của người môn đệ qua mọi thời đại.

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin cho con biết phó thác hoàn toàn đời con cho Ngài. Để thân con thấm đượm sự vâng phục của Ngài mà biết can đảm dấn thân phục vụ trọn vẹn hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…