Thứ Bảy Lễ Kính Thánh Stêphanô: Chứng nhân đức tin

Thái Hà (26.12.2020) – Vì danh Thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. (Mt 10,17-22)

Thánh Augustinô nói: “Nếu Stêphanô không cầu nguyện, Giáo hội khó có thể có được một Phaolô”.

Để sống và làm chứng cho đức tin, người tín hữu thường được tôi luyện từ những thách đố và gian nguy. Chính Đức Giêsu cũng khẳng định, những ai đi theo Chúa cũng sẽ bị thù ghét vì Danh Chúa. Thế nhưng, nếu tình yêu của chúng ta dành cho Thiên Chúa đủ lớn thì những nguy hại ấy sẽ chẳng hề gì. Thật vậy, chúng ta có thể học biết và tự hào về những chứng nhân đức tin nơi các thánh tử đạo.

Hôm nay, Giáo hội mừng kính thánh Stêphanô là vị tử đạo tiên khởi. Học biết và kín múc trong tình yêu Đức Kitô, khi bị người ta ném đá cho tới chết, Stêphanô vẫn lớn tiếng cầu xin cho kẻ làm hại mình. Lời cầu xin ấy là bằng chứng hùng hồn của một con người tin vào Thiên Chúa. Lời cầu xin ấy, cũng đã đánh động và đưa dẫn Phaolô tiến đến hành trình tin vào Đức Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết can đảm đón nhận mọi khó khăn có thể xảy đến trong hành trình đức tin của con, và cũng xin Chúa luôn giúp sức cho con vượt thắng mọi khó khăn ấy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…