Thứ Bảy Lễ Kính Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu: Nên như trẻ nhỏ

Thái Hà (01.10.2022) – Khi ấy, các môn đệ đến bên Chúa Giêsu mà hỏi rằng: “Thưa Thầy, ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời”. Chúa Giêsu gọi mọi trẻ nhỏ lại, đặt nó giữa các ông mà phán rằng: “Thật, Thầy bảo các con: nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời. Vậy ai hạ mình xuóng như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời.” (Mt 18,1-5) 

Có một sự đối nghịch giữa giá trị trần thế và giá trị Nước Trời. Khi các môn đệ hỏi Chúa: ai là kẻ lớn nhất trong Nước Trời, thì Chúa lại gọi một em nhỏ lại mà nói: ai hạ mình xuống như trẻ này, người ấy là kẻ lớn nhất trong Nước Trời. Đối với người đời, người lớn là người có sức mạnh, quyền lực. Còn đối với Chúa, người lớn nhất là người biết khiêm nhường, hạ mình trở nên như em nhỏ. Chính Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta trước. Người là Thiên Chúa nhưng đã tự hạ mình trở nên giống phàm nhân. Chúa Giêsu còn nói thêm: nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời.

Khiêm nhường không chỉ là tiêu chí để đánh giá lớn hay nhỏ trong Nước Trời mà đây còn là điều kiện để được vào Nước Trời. Thánh Nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu mà Giáo Hội mừng kính hôm nay là mẫu gương thực hành nhân đức khiêm nhường cho chúng ta. Ngài là vị thánh nhỏ bé đã trở nên vị Đại thánh ngang hàng với những vị thánh lớn trong Giáo Hội. Con đường nên thánh của ngài là con đường nhỏ. Ngài ý thức mình nhỏ bé không thể làm gì lớn lao cho Chúa. Nhưng với tình yêu lớn ngài dành cho Chúa, ngài phó thác chính mình cho tình yêu Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ý thức mình chỉ là những tôi tớ thấp hèn của Chúa. Mọi sự chúng con có là nhờ Chúa ban cho chúng con. Xin cho chúng con biết noi gương thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, đi theo con đường nhỏ mà đến với Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.