Thứ Bảy Lễ Nhớ Cầu Cho Các Linh Hồn: Sống hiệp thông

Thái Hà (02.11.2019) – Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. (Ga 6,37-40)

Cầu cho các linh hồn

Từ thế kỷ thứ XI, Giáo Hội dành ngày 2 tháng 11 hằng năm cầu cho các tín hữu đã qua đời. Điều này nhắc cho mỗi người chúng ta luôn nhớ đến những người thân yêu và những người ra đi trước chúng ta, xin Chúa thương cho họ hưởng vinh quang với Chúa.

Đức Giêsu muốn liên kết mọi người lại với nhau và với Người trong tình yêu và niềm tin. Người không bỏ mặc một ai. Nhưng ai tin vào Người sẽ lãnh nhận phần thưởng là sự sống đời đời.

Cầu nguyện cho các linh hồn không chỉ nhắc chúng ta nhớ đến Chúa là cùng đích, nhớ đến người đã ra đi trước chúng ta, nhưng còn nhắc nhở mỗi người biết liên đới với nhau trong Chúa và trong tình yêu. Dâng lễ cầu nguyện cho các linh hồn là một cử chỉ tốt đẹp và cao quý, vì chúng ta tin rằng mọi người sẽ được sống lại với Chúa trong ngày sau hết.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.