Thứ Bảy Lễ Nhớ Đức Maria Nữ Vương: Khiêm nhường

Thái Hà (22.08.2020) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”. (Mt 23,1-12)

Đức Thánh cha Phanxicô nói “Rao giảng Tin Mừng là đích thân làm chứng về tình yêu Thiên Chúa, là vượt thắng sự ích kỷ của chúng ta như Chúa Giêsu đã làm”.

Lời Chúa hôm nay đưa ra cho chúng ta một thông điệp: “Hãy trở nên khiêm nhường”. Trở nên khiêm nhường không đồng nghĩa với nhút nhát hay khúm núm, nhưng là một thái độ tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, làm theo giáo huấn của Chúa và vui vẻ phục vụ tha nhân.

Mẹ Maria là một mẫu gương tuyệt vời về sự khiêm nhường. Mẹ khiêm nhường trong suốt cả cuộc đời, cho dù gặp bao khó khăn thử thách. Ước gì mỗi người chúng ta cũng biết noi gương mẹ Mẹ, một lòng trung tín với Chúa và khiêm nhường với anh chị em..

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết sống khiêm nhường, nhìn nhận đúng sự thật về mình, theo cái nhìn của Chúa, chứ không phải theo cách người đời đánh giá. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…