Thứ Bảy Lễ Nhớ Đức Mẹ Dâng Mình Trong Đền Thờ: Đời sống mới

Thái Hà (20.11.2020) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói: “Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống”. (Lc 20,27-40)

Thánh nữ Êlisabét Chantal từng nói: “Cuộc sống mai hậu mở ra cho con người một khung trời mới. Ở đó, họ sẽ sống chan hòa trong một tình yêu thiêng liêng siêu việt, vượt lên trên mọi tình yêu trần thế”.

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tỏ cho biết những người được xét là đáng hưởng hạnh phúc đời sau, thì khi sống lại từ cõi chết, họ sẽ được hưởng một đời sống mới. Trong đời sống mới ấy, họ không còn phải chết, cũng chẳng còn cưới vợ lấy chồng, mà được ngang hàng với các thiên thần. Họ được tái sinh nhờ Thần Khí và trở thành con cái Sự Sáng.

Muốn trở nên con cái Sự Sáng, chúng ta cần tránh xa bóng tối sự chết. Mặt khác, chúng ta cần có thái độ sống tỉnh thức và tiết độ. Nhờ đó, chúng ta có thể chiến thắng những cơn cám dỗ và sống trong tình yêu của Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết kiếm tìm Ngài, vì chỉ có Ngài mới mang lại hạnh phúc đời đời cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…