Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Agatha: “Chúa động lòng thương”

Thái Hà (05.02.2022) – Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm, và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy dân chúng đến tấp nập đến nỗi các tông đồ không có thì giờ ăn uống. Vậy các ngài xuống thuyền, chèo tới một nơi vắng vẻ hẻo lánh. Thấy các ngài đi, nhiều người hiểu ý, và từ các thành phố, người ta đi bộ kéo đến nơi đó và tới nơi trước các ngài. Lúc ra khỏi thuyền, Chúa Giêus thấy dân chúng thật đông, thì động lòng thương, vì họ như đàn chiên không người chăn, và Người dạy dỗ họ nhiều điều. (Mc 6,30-34)

Trang Tin Mừng hôm nay trình bày một khung cảnh bận rộn của Chúa Giêsu và các tông đồ. Dân chúng liên tục kéo tới, đến nỗi cả Thầy và trò không có thời gian để nghỉ ngơi hay ăn uống, mặc dù đã chọn cách lánh vào nơi hoang vắng, nhưng dân chúng vẫn đến rất đông. Khi bắt gặp thái độ này của dân chúng, Chúa Giêsu đã động lòng thương xót và dạy dỗ họ. Sự biểu lộ tình thương của chúa Giêus dành cho dân, đã cho chúng ta một xác tín rằng: Chúa sẽ không để chúng ta “bơ vơ” trước những khó khăn, thử thách, nếu chúng ta biết kiên trì bước theo Chúa. Bởi lẽ, Chúa là Đấng giàu lòng trắc ẩn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu là Đấng giàu lòng trắc ẩn, xin giúp chúng con luon biết tin tưởng phó thác vào tình thương của Chúa, để chúng con có thể gắn bó với Chúa cho dù có phải đối diện với những khó khăn thử thách. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.