Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Athanasiô: Lời hằng sống

Thái Hà (09.05.2020) – Nếu anh em biết Thầy, anh em cũng biết Cha Thầy. (Ga 14,7-14)

(ảnh internet)

Con người khát khao Thiên Chúa, nhưng lại gặp khó khăn trong nỗ lực thỏa mãn niềm khát mong. Và Đức Giêsu đã mặc khải cho con người được thỏa mãn bằng việc: “Ai thấy Đức Giêsu là thấy Chúa Cha”. Thiên Chúa đã bày tỏ chính mình cho nhân loại cách rõ ràng và hoàn trọn nơi Đức Giêsu Kitô. Những lời Đức Giêsu giảng dạy và việc Người làm đều bày tỏ vinh quang của Cha Người. Và tất vả những gì Đức Giêsu có đều do Chúa Cha mà ra.

Khi con người quá quen với những gì thân thuộc thì không còn màng tới ý nghĩa của điều đó. Ngày nay, mặc cho những gì tốt lành đang xảy ra trong cuộc đời, nhân loại vẫn chưa nhận biết Chúa, vẫn không nhìn thấy hình ảnh Đức Kitô nơi tha nhân. Dù Thiên Chúa đã mặc khải về chính mình nhưng loài người vẫn mải mê tìm đấng nào khác. Và như thế, nhiều người ngày nay vẫn chưa tìm gặp được Đấng họ chờ mong.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con nhìn thấy Chúa hiện hữu trong mọi nơi mọi lúc, đặc biệt trong các biến cố của cuộc đời, để con sống tròn niềm hiếu thảo với Cha trên trời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.