Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Augustinô: Giải quyết vấn đề quyền

Thái Hà (28.08.2021) – “Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em”. (Mt 25,14-39)

Thánh Augustinô

Đức Thánh cha Phanxicô đã nhiều lần khiến thế giới phải sững sờ khi ngài cúi xuống hôn chân những người vô gia cư, các tù nhân và cả những chính trị gia nữa. Tại sao lại có chuyện ngược đời như thế. Có vị vua Chúa hay lãnh tụ nào lại quỳ xuống hôn chân người khác, thậm chí cả những người nghèo khổ và hèn kém.

Điều đó chỉ có thể giải thích rằng, bởi vì ngài là môn đệ đích thực của Đức Giêsu. Người càng làm lớn lại càng phải là người phục vụ anh em. Đó là con đường trổi vượt, có khả năng mang lại hòa bình và hạnh phúc cho nhân loại.

Thánh Augustinô là người đã được hoán cải nhờ Đức Giêsu. Ngài đã từ bỏ mọi danh vọng và của cải trần thế, để trở nên người phục vụ dân Chúa trong cương vị một Giám mục.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã hạ mình xuống phục vụ chúng con như một tôi tớ, xin cũng giúp chúng con biết noi gương Ngài mà phục vụ anh chị em mình. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…