Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Barnaba Tông Đồ: Nước Trời đã gần đến

Thái Hà (11.06.2022) –  Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Dọc đường hãy rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã đến gần’. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Ðừng sắm vàng bạc, hay tiền đồng để giắt lưng. Ði đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi giày hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn. Khi anh em vào bất cứ thành nào hay làng nào, thì hãy dò hỏi xem ở đó ai là người xứng đáng, và hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Vào nhà nào, anh em hãy chào chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ đến với họ; còn nếu nhà ấy không xứng đáng, thì bình an của anh em sẽ trở về với anh em”. (Mt 10,7-13)

Sứ mệnh Thiên Chúa trao cho các tông đồ là loan báo Nước Trời đã gần đến. Sứ mệnh này không chỉ là những lời nói suông, nhưng còn là những hành động giữa thế gian. Những hành động chữa lành bệnh tật, làm cho kẻ chết sống lại, làm cho người phong hủi được sạch và trừ quỷ của các tông đồ cho thấy Nước Trời đã gần đến. Từ đó, ta thấy rằng vai trò của các tông đồ góp một phần quan trọng trong sứ vụ rao giảng Tin Mừng. Các ngài là người rao giảng, là chứng nhân và trao ban bình an của Thiên Chúa cho những ai lắng nghe. Chính nhờ các ngài mà đức tin và Lời Chúa được giữ gìn, được rao truyền một cách sống động theo dòng thời gian trong lịch sử nhân loại.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúng con cảm tạ Chúa đã trao ban cho chúng con các thánh Tông đồ, đặc biệt là thánh Tông đồ Barnaba. Ngài đã trợ giúp thánh Phaolô trên hành trình truyền giáo, để nhờ đó đức tin và Lời Chúa đến được với muôn dân. Xin Chúa cho mỗi người chugns con cũng biết sống và làm chứng cho Chúa như thánh Tông đồ Barnaba khi xưa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.