Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Barnaba Tông Đồ: Lựa chọn cuộc sống

Thái Hà (11.06.2016) – Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ. (Matthêu 5,37)

Hằng ngày chúng ta phải đối mặt với nhiều quyết định làm ảnh hưởng đến cách sống của ta, cách chúng ta cư xử với người khác và với chính Thiên Chúa.

Ảnh minh họa (Google)

Trong Cựu Ước có những câu rất nổi tiếng đó là: mỗi ngày chúng ta buộc phải lựa chọn giữa “sự sống và cái chết” và tất nhiên chúng ta được mời gọi lựa chọn sự sống.

Lựa chọn sự sống không phải chúng ta nói “có”, là bởi vì đôi khi nếu biết nói tiếng “không” đúng chỗ lại đưa chúng ta tới sự sống. Nhưng chúng ta được mời gọi trong cuộc sống hằng ngày phải cân nhắc những quyết định của mình sao cho hợp với Thánh Ý của Thiên Chúa. Bởi vì dù câu trả lời của chúng ta là “có” hay “không” thì đều là một thông điệp về niềm tin mà chúng ta muốn gửi tới Người. Mặc dù đôi khi thật khó để nhận ra ý định của Thiên Chúa, nhưng chúng ta cứ làm hết mình để phản ánh rõ nét nhất hình ảnh của Thiên Chúa cho thế giới.

Đan sĩ chiêm niệm Thomas Merton đã viết một câu rất nổi tiếng, chắc làm Chúa hài lòng: “Lạy Chúa, xin cho mọi quyết định của con luôn phản chiếu lại Thánh Ý của Ngài cho những người xung quanh con”.

Steve Givens

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho mọi quyết định của con luôn phản chiếu lại Thánh Ý của Ngài cho những người xung quanh con.

Quyết tâm: Phó dâng mọi quyết định cho Chúa.

Nguồn: Sách Sống Lời Chúa_TGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.