Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Basiliô Cả Và Thánh Grêgoriô Nadien: Lời chứng của Gioan

Thái Hà (02.01.2021) – Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho ngay thẳng để Đức Chúa đi. (Ga 1,19-28)

Vào một đêm trăng, Đức Thích Ca đàm đạo với các đệ tử. Ngài lấy ngón tay chỉ mặt trăng và nói: “Kia là mặt trăng. Cứ ngó theo ngón tay ta thì thấy, nhưng đừng tưởng ngón tay của ta là mặt trăng”.

Tin Mừng hôm nay cũng đề cập đến một cuộc đối thoại tương tự giữa Gioan Tẩy Giả và những người Do Thái. Họ đặt ra 3 hình ảnh về Gioan: Ông có phải là Đức Kitô không? Ông có phải là Đức Kitô không? Ông có phải là ngôn sứ không? Cả ba hình ảnh này đều là những hình ảnh rất cao trọng đối với những người Biệt Phái. Thế nhưng, Gioan khiêm tốn nhận ra rằng: “Tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc: “Hãy dọn đường Chúa”.”

Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tinh thần khiêm nhu, ôn hòa để qua cuộc sống của chúng con, mọi người nhận ra được khuôn mặt nhân hậu, từ ái bao la của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…