Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Bômaventura: Được như Thầy

Thái hà (15.07.2017) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các tông đồ rằng: “Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ, đã là đủ rồi”. (Mt 10,24-33)

Ảnh minh họa (Google)

Trên thị trường có nhiều loại vàng: vàng 95, vàng 96, vàng bốn số chín… Vàng 95 có 95% là vàng, 5% là tạp chất. Vàng bốn số chín có 99,99% là vàng, 0,01% là tạp chất. Vàng bốn số chín có giá trị cao hơn vì gần với sự tinh tuyền, chuẩn mực 100% hơn.

Chuẩn mực của người môn đệ đi theo Đức Giêsu là “được như Thầy”: Càng giống Đức Giêsu, người môn đệ càng gần với sự hoàn hảo, càng có giá trị.

Đức Giêsu đã đi vào con đường nghèo khó, phục vụ, tha thứ và hy sinh chịu chết trên thập giá để mang lại ơn cứu độ cho thế giới. Người môn đệ của Đức Giêsu cũng được mời gọi sống yêu thương phục vụ như Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết sẵn lòng bước theo chân Chúa dù gặp bao chông gai, thử thách. Xin cho chúng con một lòng kiên vững sắt son suốt đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.