Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Bônaventura: Đừng sợ

Thái Hà (15.07.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được tâm hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. (Mt 10,24-33)

Vào năm 1978, lúc khởi đầu triều đại Giáo hoàng, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã ngỏ lời với toàn thể thế giới: “Đừng sợ hãi! Hãy mở cửa đón nhận Đức Kitô, vì Người là sức mạnh chữa lành mọi sự dữ”.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã củng cố và ban cho chúng ta niềm hy vọng vào Thiên Chúa toàn năng. Người mời gọi chúng ta “đừng sợ”. Người muốn chúng ta tin tưởng và phó thác vào Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương và nâng đỡ chúng ta.

Con người mang thân phận mỏng giòn và dễ sợ hãi trước thử thách, bệnh tật và cái chết. Sự sợ hãi làm cho con mắt đức tin mờ đi và không nhận ra sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời mình.

Thánh Bônaventura từng nói: “Tôi học với Chúa Giêsu chịu đóng đinh”. Nơi gương Ngài, chúng ta cũng hãy kín múc những điều khôn ngoan từ thập giá Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsum xin giúp chúng con vượt qua mọi sự sợ hãi để bước đi vững vàng bên Chúa mãi mãi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…