Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Callistô I: Thế nào là hạnh phúc thật

Thái Hà (14.10.2023) – Khi Đức Giêsu đang giảng dạy thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”. (Lc 11,27-28)

Trong cuộc đời, ai cũng mong muốn có được hạnh phúc. Những hạnh phúc ngắn hạn trong đời sống (thi đậu, có việc làm, lập gia đình, sinh con cái,…) đều là dấu chỉ của hạnh phúc bất diệt mai sau.

Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy hạnh phúc của người Kitô hữu chính là việc được đón nhận hồng ân đức tin. Có được đức tin là chúng ta sống an vui trong tình yêu của Thiên Chúa, dẫu có phải đối diện với những khó khăn, thử thách. Đức tin cũng đảm bảo cho chúng ta có được hạnh phúc đời đời trong vương quốc của Thiên Chúa. sau cuộc sống trần gian này.

Sống giữa một thế giới với những hấp dẫn của ảo ảnh, mỗi người chúng ta được mời gọi chuyên chăm lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa, vì đây vừa là cơ hội để mỗi người cưu mang Chúa trong tâm hoòn mình và cũng là ánh sáng giúp chúng ta nhận ra chân lý đích thực.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con yêu mến Lời Chúa mỗi ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…