Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Coneliô Và Thanh Siprianô: Nghe và làm

Thái Hà (16.09.2017) – Đức Giêsu nói rằng: “Ai đến với Thầy và nghe những lời Thầy dậy mà đem ra thực hành. Người ấy ví được như một người khi xây nhà, đã quốc, đã đào sâu và đặt nền móng trên đá”. (Lc 6,43-49)

Ảnh minh họa (Google)

Mẹ Têrêsa Calcutta yêu mến Chúa Giêsu. Vì vậy, mẹ không chỉ lắng nghe lời Chúa dạy mà còn thực hành lời Người truyền trong chính cuộc sống yêu thương phục vụ của mẹ.

Nếu như một ngôi nhà kiên cố phải được xây dựng trên nền móng vững chắc; thì cũng vậy, đời sống đức tin của con người chỉ bền vững khi được đặt nền tảng trên lời Chúa, nhưng lời Chúa không chỉ để nghe rồi bỏ đó, mà phải được đem ra thực hành.

Thánh Conêliô và thánh Siprianô không chỉ lắng nghe và giảng dạy lời Chúa, mà còn sống lời Chúa trong cuộc đời, bất chấp những khó khăn, chống đối. Sau cùng, các ngài đã can đảm hy sinh mạng sống để làm chứng cho Chúa.

Là Kitô hữu, chúng ta không chỉ giữ đạo bằng việc nghe lời Chúa, nhưng còn phải sống đạo bằng việc thực hành lời Chúa nữa. Đó cũng là cách chúng ta làm kiên vững đức tin của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết làm cho lời Chúa sinh hoa kết quả trong đời sống hằng ngày bằng việc lắng nghe và đem ra thực hành. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.