Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Giêrônimô: Để hiểu được Lời Chúa

Thái Hà (30.09.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”. Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa”. (Lc 9,43b-45)

Thánh Giêrônimô đã từng nói: “Không biết Kinh Thánh là không biết Đức Kitô”. Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu báo trước cho các môn đệ về cuộc thương khó của Người. Tuy nhiên, các ông không hiểu được điều này. Chỉ nơi biến cố Phục Sinh, các ông mới hiểu được. Trong cuộc sống, có nhiều điều chúng ta không thể hiểu hết. Sự hiểu biết, đặc biệt là sự hiểu biết về người khác, luôn đòi hỏi sự kiên trì chờ đợi. Điều đó càng đúng về mối tương quan của chúng ta với Chúa. Muốn hiểu rõ về Chúa, chúng ta cần không ngừng tìm kiếm, học hỏi và cầu nguyện, đặc biệt qua việc đọc và suy niệm Kinh Thánh.

Thánh Giêrônimô là gương mẫu về việc tìm hiểu và khám phá Lời Chúa. Bản dịch Kinh Thánh Vulgata (phổ thông) của ngài được Giáo hội coi là bản dịch chính thức. Noi gương thánh nhân, chúng ta được mời gọi yêu mến và khám phá Lời Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết khiêm tốn lắng nghe và mau mắn thi hành Lời Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…