Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Ignatiô Loyôla: Chứng nhân cho sự thật

Thái Hà (31.07.2021) – Ông Gioan nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy”. (Mt 14,1-12)

Dân gian vẫn thường nói: “Thật thà thường thua thiệt”. Bởi chưng nhiều người cho rằng, khi sống thật, họ sẽ phải đón nhận điều bất lợi, thậm chí là thua thiệt. Phải chăng đó là quan điểm đúng đắn?

Tin mừng hôm nay cho thấy ông Gioan Tẩy Giả là một ngôn sứ hăng say nói lên sự thật về một Đấng Mêsia mà muôn dân đang ngóng chờ, đó là Đức Giêsu. Thế nhưng, ngài đã bị vua Hêrôđê trảm quyết vì lý do cản bước vua lấy vợ của anh ngài.

Bên cạnh đó, hôm nay Giáo hội cũng kính nhớ thánh Inhaxiô Loyôla, vị sáng lập Dòng Tên theo tinh thần “để Thiên Chúa được vinh danh hơn”. Thánh nhân đã từ bỏ mọi thứ để sống vì Chúa Kitô qua công cuộc rao giảng Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết noi gương theo thánh Gioan Tẩy Giả và thánh Inhaxiô để can đảm loan báo Tin Mừng về Chúa “là đường, là sự thật và là sự sống”, ngõ hầu đạt tới hạnh phúc Nước Trời mà Ngài đã hứa ban. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…