Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Inhaxiô Antiôkia: Sống chứng nhân

Thái Hà (17.10.2020) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” (Lc 12,8-12)

Khi đến thăm Antiôkia, hoàng đế Trajanô đã bắt giám mục Inhaxiô phải bỏ đạo ma thờ lạy thần của vua. Nhưng thánh Inhaxiô đã trả lời rằng: “Xin hoàng đế đừng nhắc tới những thần tượng câm điếc đó. Chỉ có mình Thiên Chúa  chân thật đã tạo dựng nên trời đất và muôn vật”. Do vậy, ngài bị bắt và bị áp giải tới hí trưởng Rôma để làm mồi cho thú dữ.

Chúa Giêsu đã mặc khải cho chúng ta biết về hạnh phúc Nước Trời. Người hứa ban tặng phần thưởng đó cho những ai trung thành với Người, nhất là làm chưng cho Người trước mặt thiên hạ. Làm chứng cho Chúa, không gì khác hơn là dám nói lên sự thật, như thánh Inhaxiô đã dám can đảm tuyên xưng chỉ có một Thiên Chúa duy nhất và chân thật. Sống trong thế giới ngày hôm nay, nếu chúng ta không xác tín, không vững tin vào Thiên Chúa, chúng ta sẽ dễ dàng bị lay động và chối bỏ Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho con dám can đảm làm chứng trước mặt mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…