Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Josaphat: Khi Ta đến, còn thấy niềm tin?

Thái Hà (12.11.2022) – Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: “Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: “Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.”

Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?” (Lc 18,1-8)

Hôm nay, Chúa Giêsu đã dùng hình ảnh tương phản của một vị quan tòa bất chính để làm nổi bật sự công minh của Thiên Chúa. Chỉ vì không muốn bị quấy rầy mà vị quan tòa bất chính đã quyết định phân xử cho bà quá, thì lẽ nào Thiên Chúa, Ngài là vị thẩm phán công minh lại không lắng nghe và trợ giúp những kẻ Ngài tuyển chọn sao! Tuy nhiên, khi cuộc sống con người ngày nay có quá nhiều tiện nghi, khi điều Chúa muốn lại không phải điều ta muốn, khi niềm tin vào Thiên Chúa đang dần bị phai nhạt, liệu con người còn mong muốn Thiên Chúa đến để phân xử nữa hay không?

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nhiều lúc chúng con chỉ xem Chúa như là một Đấng để chúng con xin ơn này ơn khác nhưng chúng con lại quên rằng Chúa là Đấng mà chúng con phải tôn thờ. Xin Chúa tăng thêm lòng tin cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.