Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Mácta, Thánh Maria Và Thánh Ladarô: Tin vào Thầy

Thái Hà (29.07.2023) – Cô Mác-ta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại, khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết”. Đức Giêsu liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sứ ống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết. Chị có tin thế không?” Cô Mác-ta đáp: “Thưa Thầy, có. Con vẫn Tin Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian” (Ga 11,19-27)

Khi Đức Giêsu hỏi các môn đệ: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Thánh Phêrô đã mạnh mẽ xác tín: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã dẫn đưa chúng ta tiến sâu vào con đường đức tin, thông qua lời xác tín đầy quả quyết của thánh Mác-ta. Đối với Mác-ta, niềm vui khi Ladarô sống lại cũng không thể lớn bằng niềm vui được tìm thấy thánh ý Chúa.

Thánh Mác-ta, Maria, Ladarô mà chúng ta mừng kính hôm nay đều là những mẫu gương của đời sống tín thác, cậy trông vào Thiên Chúa. Chính nhờ ơn Chúa, các ngài đã đứng vững trong đức tin và mạnh mẽ tuyên xưng niềm tin của mình.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa trong mọi giây phút của cuộc đời, đặc biệt là những lúc khốn khó, gian nguy. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…