Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Mácta: Tuyên xưng niềm tin

Thái Hà (29.07.2017) – Đức Giêsu nói với cô Mácta: “Ai tin vào Thầy, thì dù chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết”. (Ga 11,19-27 hay Lc 10,38-42)

Thánh Mácta (Ảnh Google)

Thánh Phaolô, khi suy niệm về mối tương quan giữa niềm tin và việc tuyên xưng niềm tin ra bên ngoài, đã viết: “Nếu miệng bạn tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa, và lòng bạn tin rằng Thiên Chúa đã làm cho Người sống lại từ cõi chết, thì bạn sẽ được cứu độ. Quả thế, có tin thật trong lòng, mới được nên công chính; có xưng ra ngoài miệng, mới được ơn cứu độ” (Rm 10,10)

Thánh nữ Mácta có một niềm tin rất mạnh mẽ vào quyền năng của Đức Giêsu. Thánh nhân tin rằng Người có thể chữa lành mọi bệnh tật và làm cho con người không phải chết. Niềm tin này không chỉ tồn tại cách trừu tượng trong tâm hồn hay trí óc, nhưng còn biểu lộ qua lời thánh nhân tuyên xưng: “Nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết”.

Bên cạnh đó, thánh nữ còn xác tin rằng Đức Giêsu là Đấng đến từ Thiên Chúa. Điều này thể hiện rất rõ qua lời thánh nữ nói với Người: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết can đảm tuyên xưng niềm tin bằng những hành động cụ thể trong đời sống hằng ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.