Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Maximilianô Kôlbê: Nên như trẻ nhỏ

Thái Hà (14.08.2021) – Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng. (Mt 19,13-15)

Với một tâm hồn trong sáng và đầy thành thiện, những đứa trẻ đôi khi có những cách ứng xử tuyệt vời khiến chúng ta – những người lớn – cũng phải nhìn lại chính mình.

Trong cuộc đời rao giảng, Đức Giêsu luôn yêu mến các trẻ em và xem trẻ em là kiểu mẫu cho những ai muốn vào Nước Trời. Các em là những con người hiến lành, hồn nhiên, ngây thơ và trong trắng. Chính những đức tính này giúp các em chiến thắng sự dữ, lòng ham muốn và bạo lực.

“Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong con hồn lặng lẽ an vui” (Tv 131,2). Tinh thần đơn sơ và phó thác của ác em là bài học phải sống để có thể nên như trẻ nhỏ. Đồng thời, sống tinh thần trẻ thơ tín thác vào Chúa là điều kiện để vào Nước Trời: “Nếu các con không trở nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời” (Mt 18,3). Mỗi người chúng ta theo gương thánh Maximilianô Kôlbê hãy nên như trẻ nhỏ bằng việc hết lòng yêu mến người khác và phó thác hoàn toàn cho Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn sống đơn sơ, tin tưởng cậy trông vào Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…