Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Perpêtua Và Fêlicita Tử Đạo: Nên hoàn thiện như Thiên Chúa

Thái Hà (07.03.2020) –  “… Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi”. (Mt 5,43-48)

Lời Chúa hôm nay mặc khải rõ ràng ý định của Thiên Chúa muốn con người phải sống như thế nào. Đó là phải sống sao cho nó có “công phúc”, sao chó có sự “lạ thường”, và rồi với thời gian, nên “hoàn thiện” như Cha trên trời. Sống công bằng là tốt nhưng chưa đủ, vì như thế chẳng có công chi. Muốn có công phúc, phải vượt lên sự công bằng. Quả vậy, Đức Giêsu dạy rằng: khi mời khách dự tiệc, đừng mời ai giàu có để họ có thể mời lại, nhưng hãy mời ai không có khả năng mời lại, vậy mình mới có công. Hay khi cầu nguyện ăn chay cũng vậy, đừng để ai khen, kẻo mất công phúc, nhưng hãy kín đáo để Đấng hiện diện nơi kín đáo sẽ trả công cho.

Sống vượt trên đức công bình là đức ái, và đây là hình ảnh của Thiên Chúa, Đấng là tình yêu, Đấng chí ái và hoàn thiện, Đấng cho mưa nắng xuống trên cả người công chính và bất chính. Nếu Thiên Chúa công bằng, nào ai có thể hiện hữu? Nào ai có công gì để được sinh ra? Như thế, nền tảng và khởi điểm của con người đã là tình yêu vô bờ của Chúa, và vì con người được tạo nên cho Chúa, giống hình ảnh Chúa và để kết hợp với Chúa, chỉ có cách nên hoàn thiện, cách vượt lên mọi tính toán, vượt lên cả sự công bằng mới xứng với ước mong của Chúa dành cho mỗi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con nên giống Chúa. Amen.

 

Trích: Sống Lời Chúa

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.