Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Phanxicô Xaviê Cabrini: Kiên trì cầu nguyện

Thái Hà (13.11.2021) – Anh em nghe quan tòa bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? (Lc 18,1-8)

Một cậu bé đang cố gắng để chuyển một tảng đá to trên sân, bất lực vì không thể làm được, cậu òa khóc. Người cha ở trong nhà vẫn theo dõi cậu, bước ra hỏi: “Con đã dùng hết sức mạnh của mình chưa?”

Cậu bé rấm rứt gật đầu. Người cha điềm đạm nói: “Con chưa nhờ bố giúp, phải không?” Nói rồi, người cha cúi xuống và nhẹ nhàng nhấc tảng đá ra chỗ khác.

Có nhiều người nghi ngờ Thiên Chúa vì cầu nguyện mà chẳng thấy được như ý muốn. Nhưng qua dụ ngôn trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu muốn dạy chúng ta một sự tin tưởng tuyệt đối vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Bởi trước khi ta cầu nguyện, Thiên Chúa mời gọi chúng ta kiên trì cầu nguyện. Cầu nguyện là cách chúng ta thể hiện tâm tình yêu mến, khiêm hạ và tin tưởng của con cái đối với Cha Nhân Lành.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa cuộc đời lắm phong ba, xin cho conluôn biết vững tin nơi sự quan phòng của Chúa và kiên tâm cầu nguyện. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…