Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Phêro Canisiô: Ý Chúa

Thái Hà (21.12.2019) –  Bởi đâu tôi được thân mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? (Lc 1,39-45)

Thánh Laurensô Justianô nói: “Kẻ hy sinh ý riêng cho Chúa sẽ có mọi sự như ý, vì được Chúa yêu mến”.

Tin Mừng hôm nay nhắc đến hai người phụ nữ, đó là Đức Maria và bà Êlisabét. Ở đây,  cả hai đều thấy sự khó khăn trong việc tìm hiểu về kế hoạch của Thiên Chúa danh cho mình. Cuộc sống chúng ta có những khó khăn trong việc tìm kiếm ý nghĩa cuộc đời, chúng ta sẽ được như lòng ước nguyện.

Hôm nay, chúng ta kính nhớ thánh Phêrô Canisiô. Dù khó khăn, ngài vẫn không ngừng tìm kiếm Thiên Chúa và khao khát đem Chúa đến với tha nhân. Noi gương thánh nhân, chúng ta cũng được mời gọi chạy đến để tìm kiếm thánh ý Chúa. Bởi vì, với mỗi Kitô hữu, điều quan trọng hơn cả, đó là đến để thực thi ý Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Thánh Ý Chúa thật là bền vững. Xin ban thêm đức tin để chúng con nghiệm được tình thương Chúa luôn hiện diện nơi chúng con. Amen.

 Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,

Chấm nối chấm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.