Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Piô X: Phục vụ trong khiêm nhường

Thái Hà (21.08.2021) – Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, xẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. (Mt 23,1-12)

Chuyện kể rằng, từ Thập giá có tiếng nói với Thánh Tiến sĩ Tôma Aquinô: “Tôma, con đã viết hay về Ta. Con muốn phần thưởng gì cho công việc của con?” Thánh nhân khiêm nhường trả lời: “Lạy Chúa, con chỉ muốn chính Ngài”.

Trong một thế giới đề cao “cái tôi” đầy ích kỷ như ngày nay, Đức Giêsu mời gọi chúng ta sống khiêm nhường. Đó là một thách đố lớn lao, dù biết rằng “khiêm nhường là nền tảng của mọi nhân đức” (Thánh Augustinô). Thánh Piô X là một mẫu gương về đời sống đạo đức và thánh thiện. Qua khẩu hiệu “Canh tân mọi sự trong Chúa Kitô”, ngài đã cho thấy tình yêu của mình đối với Thiên Chúa. Tình yêu dành cho Thiên Chúa thôi thúc ngài dấn thân hết lòng phục vụ Giáo Hội.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con biết noi gương Chúa mà hạ mình xuống để phục vụ tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…