Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Têrêsa Thành Avila: Thánh Thần sẽ dạy các con nói

Thái Hà (15.10.2022) – “Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.

“Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.

“Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói.” (Lc 12,8-12)

Bản chất con người là yếu đuối, sợ hãi khi phải đối diện với những hoàn cảnh trái ý. Chúa Giêsu đã biết trước những khó khăn, thử thách, đau khổ của người môn đệ. Trước những thử thách trăm bề mà người môn đệ sẽ phải đón nhận, Chúa Giêsu đã trấn an các ông bằng việc đảm bảo Chúa Thánh Thần sẽ luôn đồng hành với các ông trong mọi biến cố của cuộc sống. Chính Chúa Thánh Thần sẽ hướng dẫn suy nghĩ, lời nói và hành động trong các ông. Tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa, chúng ta sẽ nhận ra rằng Chúa Thánh Thần sẽ là Người Thầy hướng dẫn tuyệt hảo nhất trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống. Ngài sẽ giúp chúng ta chinh phục mọi khó khăn trên hành trình dương thế này.

Cầu nguyện: Lạy Chúa! Cuộc sống trần gian muôn ngàn khó khăn thử thách. Xin cho chúng con ý thức sự hiện diện của Chúa Thánh Thần và biết tin tưởng vào sự quan phòng của Ngài cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.