Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Tôma Aquinô: Người là ai?

Thái Hà (28.01.2023) – Các môn đệ hoảng sợ nói với nhau: “Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh?” (Mc 4,35-41)

Siêu bão RAI là cơn bão mạnh nhất được ghi nhận trong năm 2021, có đường đi phức tạp. Tuy nhiên, khi tiến vào bờ biển Nam Trung Bộ của Việt Nam, bão đột ngột chuyển hướng vòng lên phía bắc, rồi vòng trở lại ngoài khơi Biển Đông. Có thể thấy, con người dù có nhiều máy móc hiện đại nhưng đôi khi vẫn không thể lý giải được quy luật hoạt động của Thiên Nhiên, vì họ không có quyền điều khiển trên nó.

Đức Giêsu thì khác: Người có quyền năng trên thiên nhiên, đến nỗi gió và biển cũng phải tuân lệnh Người. Quyền năng ấy đến từ Thiên Chúa, Đấng là chủ thể của vạn vật. Chi tiết này củng cố lòng tin của chúng ta vào Đức Giêsu: Người đích thực là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Độ trần gian.

Thánh Tôma Aquinô là một linh mục thánh thiện thuộc dòng Đa Minh. Ngài đã dùng cả cuộc đời để nghiên cứu thánh khoa, dùng lý trí để khám phá mầu nhiệm về Thiên Chúa và con người để đức tin có thêm nền tảng. Nhờ Ngài mà Giáo Hội thêm xác tín: đức tin không đi ngược với lý trí con người, nhưng cả hai như đôi cánh nâng chúng ta lên gặp gỡ Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn vững tin vào quyền năng của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…