Thứ Bảy Lễ Nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ: Chu toàn bổn phận

Thái Hà (12.06.2021) – Đức Giêsu đáp: “Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao?” Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. (Lc 2,41-51)

Sinh thời, Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận từng nói: “Thánh hóa bổn phận của con. Thánh hóa chính mình con trong bổn phận”. (Trích Đường Hy Vọng, số 9)

Qua sự đối đáp đầy ngạc nhiên và khó hiểu giữa Đức Giêsu và cha mẹ của Người, thánh Luca muốn trình bày về sứ mạng và vai trò Cứu Thế nơi con người Giêsu. “Sao Cha mẹ lại tìm con?” Không chỉ chu toàn bổn phận làm con phàm nhân, Đức Giêsu còn chu toàn bổn phận địa vị con Thiên Chúa với Cha trên trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con chu toàn bổn phận Kitô hữu trong đời sống hằng ngày nhờ chuyên chăm học hỏi Lời Chúa và sống đức tin mẫu mực. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…