Thứ Bảy Lễ Thánh Cosma và thánh Đamianô: Chấp nhận

Thái Hà (26.09.2020) – Đang lúc mọi người còn bỡ ngỡ về tất cả các việc Đức Giêsu làm, thì Người nói với các môn đệ rằng: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời”. (Lc 9,43b-45)

Trong một bài nói chuyện, Steve Jobs nhận mình là người không được mẹ thừa nhận vì đã mang thai ông khi chưa kết hôn. Dù vậy, ông vẫn đón nhận tất cả và cố gắng phấn đấu để trở thành một thiên tài về vi tính. Quả thật, chỉ khi chấp nhận sự hiện hữu của mình, chúng ta mới dễ dàng được người khác quý trọng.

Hôm nay, Đức Giêsu lần thứ hai tiên báo về cuộc thương khó của Người. Người đã đến trần gian, tự nguyện đón nhận mọi đau khổ để cứu độ nhân loại. Đau khổ luôn là một mầu nhiệm, nhưng được Đức Giêsu đón nhận thì đau khổ mang đến cho nhân loại một ý nghĩa mới: ý nghĩa cứu độ.

Thánh Cosma và thánh Đamianô, vì tin vào Đấng mình tôn thờ, đã không chịu tế thần. Các ngài chấp nhận đòn vọt và cuối cùng là hy sinh mạng sống mình để giành được sự sống đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết noi gương hai thánh Cosma và Đimianô, sẵn sàng đón nhận mọi đau khổ, thậm chí cái chết, để được sự sống đời đời. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…